Regulamin zwiedzania ‘młodego’ pola lawendy w Lawendowej Osadzie

Szanowni Państwo, udostępniając Wam pole lawendy uprzejmie prosimy o przestrzeganie naszych zasad, opisanych poniżej.

Wstęp kosztuje 7zł od osoby. Dzieci do 2 roku życia wchodzą za darmo. Zwierzaki wchodzą na pole za darmo, zawsze na smyczy i oczywiście tylko łagodne zwierzaki. Prosimy zawsze sprzątać po swoich zwierzakach 🙂

Koszt sesji zdjęciowej wykonywanej aparatem fotograficznym wynosi 150zł (w cenie wejście dla fotografa i dwóch osób, każda kolejna osoba dopłaca cenę wstępu). Nie rezerwujemy terminów sesji, pole w trakcie sesji jest dostępne również dla innych zwiedzających. Istnieje możliwość zamówienia lawendowych wianków i bukietów. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z kilkudniowym wyprzedzeniem.
W przypadku innych terminów sesji (i godzin lub starszych pól), cenę i termin ustalamy telefonicznie.

Uwaga! Podczas kwitnienia lawenda przyciąga duże ilości pszczół, trzmieli i bąków dlatego prosimy o zachowanie ostrożności.

Osoby uczulone nie powinny zbliżać się do kwitnących kwiatów. Pozostali zachowują ostrożność, należy spokojnie przechadzać się pomiędzy ścieżkami i nie łapać owadów (owady zajęte są swoją pracą – lawenda działa na nie uspokajająco).
Naturalny olejek lawendowy ma doskonałe właściwości łagodzące ukąszenia owadów, zranienia i oparzenia.

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które przebywają na terenie gospodarstwa Lawendowa Osada, usytuowanego w Przywidzu, ul Młyńska 6A i Młyńska 7, zwanego dalej Organizatorem.
 2. Każdy przebywający na terenie ww. gospodarstwa ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na organizowanych wydarzeniach/spotkaniach/imprezach oraz korzystających z terenu i znajdujących się na nim urządzeń.
 4. Zasady przebywania na polu:
  1.  Fotografowanie:
   1. Nie rezerwujemy terminów sesji.
   2. Pobieramy opłaty tylko za sesje fotograficzne wykonywane profesjonalne i amatorsko aparatem  fotograficznym.
   3. Pole w trakcie sesji jest dostępne również dla innych zwiedzających.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora np. ukąszenia owadów, warunki atmosferyczne. Osoby uczulone na jad owadów proszone są o wyjątkową ostrożność i nie wchodzenie w międzyrzędzia a nawet na pole lawendy.
  3. Informujemy, że utrwalamy przebieg wydarzeń, spotkań odbywających się na terenie naszego gospodarstwa dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
  4. Osoby małoletnie korzystają z urządzeń  i z terenu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę, szkody poniesione przez osoby małoletnie ponoszą osoby, które sprawują nad nimi opiekę.
  5. Prosimy mieć na uwadze, iż pole/obiekt jest monitorowane.
 5. Zabrania się:
  1. Śmiecić czy pozostawiać po sobie wszelkie odpady (w tym również po pupilach, które Wam towarzyszą)
  2. zrywać lawendę bez zgody Organizatora oraz zrywać inne rośliny rosnące na terenie gospodarstwa, kłaść się na krzewy lawendy, łamać i niszczyć, biegać i przeciskać się między krzakami oraz przeskakiwać nad krzewami lawendy.
  3. palić wszelkie wyroby tytoniowe itp. , spożywać alkohol na terenie uprawy.
  4. wprowadzać psy bez smyczy.
  5. Zabrania się korzystania z drona bez zgody Organizatora.
 6. Wejście na teren jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad i zobowiązuje zwiedzających do ich przestrzegania. 
 7. Przedstawiciele Organizatora  są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia terenu.
 8. W związku z pandemią liczymy na Wasz zdrowy rozsądek i zachowanie dystansu między sobą na otwartej przestrzeni pola.

Istnieje możliwość zakupu lawendy, którą Państwo sami zetniecie np. do wykonania zdjęć. Należy to jednak uzgodnić z Organizatorem. Koszt lawendy u organizatora.