„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lavandula Naturalis dr Barbara Idczak informuje, iż ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020,  realizuje operację pn.: „Rozwój działalności gospodarczej, w wyniku której na terenie LGD powstanie nowa, innowacyjna atrakcja turystyczna.”, której celem jest „Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowej atrakcji turystycznej w postaci Lawendowego Browarium do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.” Planuje się, iż w ramach projektu powstanie Lawendowe Browarium, z którego skorzysta 860 osób.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.