Poniżej dostępne są regulaminy obowiązujące w Lawendowej Osadzie. Uznaje się, iż osoby przebywające na terenie na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Lawendowa Osada, osoby przebywające na wypoczynku w Gospodarstwie Agroturystycznym Lawendowa Osada, osoby korzystające z atrakcji Lawendowej Osady (m.in. AQUA Kompleksu, wioski SPA: Groty Solnej, Bani Ruskiej i Gorącej Balii) zapoznały się z treścią Regulaminu Lawendowej Osady oraz wszystkich urządzeń służących do rekreacji i wypoczynku (t.j. Wioska SPA, AQUA Kompleks) oraz, iż zapisy zawarte w Regulaminie są dla tych osób zrozumiałe i zobowiązują się ich przestrzegać podczas pobytu na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Lawendowa Osada.