DODATKOWY REGULAMIN LAWENDOWEJ OSADY WPROWADZONY NA CZAS PANDEMII

Mając na uwadze przepisy administracyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego a także zdrowie i bezpieczeństwo nasze i naszych Gości wprowadza się następujący Regulamin.

1. Ograniczamy do minimum kontakt z naszymi Gośćmi, w tym także przywitanie po przyjeździe do naszego obiektu. Prosimy o przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego- minimum 2 metry. Nie prowadzimy recepcji. Prosimy o kontaktowanie się z nami w trakcie pobytu w miarę możliwości telefonicznie.

2. Przy wejściu do każdego z domków został umieszczony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, dostępny dla gości. Należy z niego skorzystać każdorazowo przed wejściem do domku, a także za każdym razem, gdy jest to niezbędne.

3. Zapewniamy możliwość zakupu maseczek ochronnych, które należy używać w kontakcie z Gospodarzami i zachować dystans min. 3 m.

4.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych/toaletach umieszczone zostały instrukcje dot. mycia rąk, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

5. Każdorazowo, przed przyjęciem kolejnych Gości, dokonujemy dezynfekcji mgławicowej pomieszczeń oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.

6. Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych Gości, każdorazowo po pobycie domki są ozonowane i wietrzone. W tym celu zmianie ulega doba hotelowa, która trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Nie ma możliwości wydłużenia doby hotelowej w przypadku przyjazdu kolejnych gości.

7. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w domkach i na terenie obiektu osób, które nie są zakwaterowane. Oznacza to zakaz przyjmowania osób trzecich podczas pobytu.

8. Wyłącza się z użytkowania basen, grotę solną oraz obserwatorium astronomiczne. Natomiast umożliwia się korzystanie z sauny i gorącej balii jedynie w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości wspólnie zakwaterowanych.

9. Goście, którzy nie są razem zakwaterowani, proszeni są o zachowanie wymaganego 2 metrowego dystansu. Na terenie obiektu wprowadza się zakaz tworzenia skupisk ludzi, którzy nie są razem zakwaterowani.

10. W naszym obiekcie wyklucza się zameldownie osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji, zakażonych lub z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innymi chorobami zakaźnymi.

11. Naszych Gości prosimy i zobowiązujemy do:

a) opłacanie kwot za pobyt bezgotówkowo (przelewem lub kartą płatniczą na miejscu);

b) po zakończeniu pobytu szczelne zapakowanie odpadów w worki do tego przeznaczone
(z zachowaniem zasad segregacji) oraz o wyniesienie odpadów do koszy znajdujących się na terenie obiektu, naprzeciwko parkingu;

c) nie używania suszarek nadmuchowych umieszczonych w łazienkach, nie włączania klimatyzacji;

d) po zakończeniu pobytu umieszczenie używanej i zdjętej pościeli i ręczników w workach do tego celu przygotowanych (pod zlewem w kuchni);

e) każdorazowe umycie naczyń płynem do naczyń, a także wystawianie umytych naczyń po posiłkach zamówionych i skonsumowanych na stoliki zewnętrzne (przed domkami);

f) po zakończonym pobycie, przed opuszczeniem domku, o otwarcie jak największej ilości okien celem wywietrzenia pomieszczeń;

g) zachowanie bezpiecznego dystansu od naszych pupili, nie dokarmianie naszych psów, kotów i drobiu;

h) jak najczęstszego wietrzenia pomieszczeń w trakcie pobytu;

i) nie przekraczania strefy prywatnej wydzielonej likami przez Gospodarzy;

j) kontaktu z Gospodarzami wyłącznie telefonicznie 511 975 929 lub smsami;

k) zaleca się trzymanie własnych pupili pod opieką i izolowanie ich od innych Gości oraz zwierząt Gospodarzy.

12. Naszych Gości informujemy, że:

a) Istnieje możliwość przyjazdu z własną pościelą i ręcznikami,

b) istnieje możliwość korzystania z własnej (prywatnej) suszarki nadmuchowej,

c) istnieje możliwość korzystania z własnych naczyń do gotowania/przygotowywania posiłków.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gości zakażenia koronawirusem

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zastrzegamy sobie prawo do nie wpuszczenia gości na teren obiektu.
W przypadku, gdy symptomy zostaną zauważone po wejściu na teren obiektu, ale przed zakwaterowaniem w domku, zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia gości z terenu naszego obiektu. W obu przypadkach będziemy zobligowani do poinformowania o tym inspekcji sanitarnej.

2. Jeśli zakwaterowany gość będzie wykazywał symptomy wskazane w punkcie 1 to cały domek oraz zakwaterowani w nim goście zostaną czasowo odizolowani we wskazanym przez Gospodarzy miejscu. Niezwłocznie zostaną powiadomione służby sanitarno-epidemiologiczne. Wszystkie osoby odizolowane w ten sposób bezwzględnie muszą się stosować do komunikatów przekazywanych przez Gospodarzy w ustaleniu ze służbami medycznymi. Pobyt wynikający z kwarantanny również podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie drugim, wszelkie przyjmowanie nowych gości zostanie wstrzymane do czasu wydania dalszych instrukcji przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.

4. Każdy z gości, który zaobserwuje u siebie bądź pozostałych gości symptomy wskazujące na COVID-19 jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania nas o tym fakcie.

5. Potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych: 58 683 54 12 lub 503 397 415, lub w przypadku nasilonych objawów należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział tel 58 3414041. Infolinia w sprawie koronowirusa 800 190 590.

Jako Gospodarze Lawendowej Osady także przestrzegamy reżimu sanitarnego tj.

  1. Przed rozpoczęciem pracy myjemy i dezynfekujemy ręce,
  2. Nosimy osłonę nosa i ust oraz rękawice i odzież ochronne/ą podczas wykonywania obowiązków. 
  3. Zachowujemy bezpieczną odległość od gości (3 metry).
  4. Regularnie, często i dokładnie myjemy ręce wodą z mydłem i dezynfekujemy osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (70%).
  5. Podczas kaszlu i kichania zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej wyrzucamy do zamkniętego kosza i myjemy ręce.
  6. Staramy się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  7. Dokładamy wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Pamiętamy o dezynfekcji powierzchni dotykowych.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa zobowiązuje się Gości do zapoznania się z powyższymi zasadami i bezwzględnego ich stosowania. Rezerwacja pobytu/warsztatów jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminów Lawendowej Osady https://lawendowaosada.pl/regulaminy/

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie podstawowych regulaminów obowiązujących w Lawendowej Osadzie, umieszczonych na stronie https://lawendowaosada.pl/regulaminy/ i został sporządzony na podstawie ogólnokrajowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Właściciele obiektu, bazując m.in. na bieżących komunikatach służb sanitarnych, mogą wprowadzić także dodatkowe zasady, do których goście bezwzględnie będą musieli się zastosować. Wszystkie powyższe czynności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obecnej sytuacji.

Przydatne informacje

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji.
Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/

Rezerwacja i zameldowanie w Obiekcie „Lawendowa Osada” jest równoznaczna z deklaracją poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w obiekcie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Ponadto oświadczam, że: 1) według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y, nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 2) nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną, 3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy.